Podpora predaja

Svoj predaj môžete vylepšiť a podporiť:

 

 • Atraktívnym designom kariet
 • Cielenými kampaňami
 • Získaním znalostí o zákazníkoch
 • Zmenou návykov zákazníkov
 • Odhadom správania sa zákazníka
 • Vylepšením komunikácie

 
Chcem poradiť

Design zákazníckych kariet

Design kariet podporuje vytváranie povedomia o predajcovi, jeho službách a ostatných aktivitách. Dobrý design spája predajcu alebo jeho službu s príjemným pocitom, čo vždy zvyšuje motiváciu k ďalšiemu nákupu. Exkluzívny design karty naviac potvrdzuje individuálny prístup k výnimočnému zákazníkovi.

 

CARDNET VÁM PONÚKA:

 • spracovanie Vašich grafických podkladov
 • vypracovanie výberu z viacerých grafických návrhov
 • poradenstvo v obore nebankových kariet za účelom identifikácie hlavných cieľov, ktoré má karta svojím designom dosiahnuť

Kampane a podporné akcie

VYTVÁRANIE CIELENÝCH KAMPANÍ ZNAMENÁ PREPÁJAŤ ICH NA PRODUKTY, SLUŽBY ALEBO PREDAJNE VYDAVATEĽA KARTY

 • Pokiaľ sa s Vami zákazník dobrovoľne podelí o svoje osobné údaje, môžete cielene oslovovať držiteľov kariet podľa ich osobného profilu
 • Rozsah kampaní sa dá nastaviť na špecifické časové obdobie, individuálne zvýšenia zliav, mimoriadne udeľovania darčekov pri dosiahnutí predurčeného limitu a pod.

 

 
 

 • Zákaznícke karty od CARDNETU umožňujú aj poskytovanie mimoriadnych zliav pri životných výročiach držiteľa, sviatkoch a pod.
 • Každá akcia a kampaň sa dá sledovať a vyhodnocovať v pravidelných detailných reportoch